به همت سازمان بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر
کارگاه یک روزه توانمند سازی مربیان و سرگروه های حلقه های صالحین کانون های بسیج جامعه پزشکی شهرستان های استان بوشهر برگزار شد.
سازمان بسیج جامعه پزشکی در صورت احتمال وقوع سیل در استان بوشهر اعلام آمادگی کرد.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر:
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر با اشاره به اینکه در این کلینیک تخصصی ۷۰۰ نفر معاینه شدند، ابراز کرد: در این کلینیک ۲۵۷ مورد ترمیم دندان شماره شش، ۱۸۳ مورد جراحی و ۳۲۰ مورد جرم گیری دندان ها و نگهداری انجام شد.
به همت بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر؛
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر ابراز کرد: پزشکان حاضر در این کلینیک دندانپزشکی به معاینه، تشخیص، ترمیم، کشیدن و در صورت نیاز ارجاع بیمار به مراکز دندانپزشکی مجهز جهت درمان می پردازند.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر پیامی را به مناسبت روز پرستار صادر کرد.

آخرین اخبار